Salmon and watercress chilli pesto pasta

Serves 4total time