Potato, mozzarella and spring onion tart

Serves 6prep 15 minstotal time