Chipolata and potato hash

Serves 4prep 15 minutestotal time