Unicorn fudge

Makes around 30 pieces prep 20 mins total time