Mexican salmon tostadas

Makes 25-30prep 10 minstotal time